خواهرانه tag:http://homaarmaghan.mihanblog.com 2020-06-29T16:18:05+01:00 mihanblog.com یه قلبـــــــب پیر پراز امیــــــد 2012-06-30T06:03:25+01:00 2012-06-30T06:03:25+01:00 tag:http://homaarmaghan.mihanblog.com/post/6 ترنم ارمغان تنگه غروب فصل بهار                یه کوچه باغ یه پنجره                            یه قلب پیر پر از امید                                &nbsp تنگه غروب فصل بهار
               یه کوچه باغ یه پنجره
                            یه قلب پیر پر از امید
                                        باگوشه های چهارقدش
                        اشکاشو پنهون میکنه      
                                          امانگاش غصه هاشو از دور نمایون میکنه
                                                         منتظره پرستوها
                                                                        خبربیارن از گلش
                                                                             اما نمیدونه اونام
                                                                                   خبر ندارن از گلش
                      اون گل سرخ تو تاریکی
                                        ستاره شد شب و شکست
                                                      اما هنوز فصل بهار با صدهزار تا خاطره
                                                    یه قلب پیر پراز امید
                                                    با شوق تو منتظره
                                                              نشسته پشت پنجره             

]]>
دعا.. 2012-06-29T20:26:00+01:00 2012-06-29T20:26:00+01:00 tag:http://homaarmaghan.mihanblog.com/post/5 ترنم ارمغان وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و آنها را اجابت می کند و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است. . .   وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و آنها را اجابت می کند
و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است. . .

 
]]>
لبخند خدا.. 2012-06-29T20:18:58+01:00 2012-06-29T20:18:58+01:00 tag:http://homaarmaghan.mihanblog.com/post/4 ترنم ارمغان اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این آخر خطه، خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان. . . اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این آخر خطه،
خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان. . .
]]>
سوال کردم از خدا 2012-06-29T20:04:05+01:00 2012-06-29T20:04:05+01:00 tag:http://homaarmaghan.mihanblog.com/post/3 ترنم ارمغان کنار برکه ی دلم نشستم و نیامدی   دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی         سوال کردم از خدا نشان خانه ی تـــو را             سکوت کرد و در سکوت شکـــــــستم نیامدی . . .    دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی
        سوال کردم از خدا نشان خانه ی تـــو را
             سکوت کرد و در سکوت شکـــــــستم نیامدی . . .
]]>
امید.. 2012-06-29T19:52:42+01:00 2012-06-29T19:52:42+01:00 tag:http://homaarmaghan.mihanblog.com/post/1 ترنم ارمغان زندگـــــــــــــی باوری می خواهد از جنس امید                     که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد، یک امید قلبی به تو می گوید                                             &nb زندگـــــــــــــی باوری می خواهد از جنس امید
                     که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد، یک امید قلبی به تو می گوید
                                                                                                   که خدا هست هنــــــــــــــــــــــــوز. . . ]]>